De in de gepatenteerde waterurn geplaatste as zal door intredend hemelwater worden afgegeven aan de aarde.

De as zal door het grondwater worden meegenomen op een eeuwig durende reis.

De waterurn, "een natuurlijk afscheid..."

Waterurn
Gedenkmonument

Een afscheid voor altijd roept dierbare herinneringen op. Herinneringen aan wat was en wat voorbijging. Herinneringen die u koestert. Na een waardig afscheid in het crematorium staat u voor een moeilijke keuze: wat doet u met de as?

Meer
Een natuurlijk afscheid

Met de waterurn heeft u de keuze om uw herinneringen een plaats in uw leven te geven. Deze urn geeft de as geleidelijk af aan de aarde. Onzichtbaar en discreet op de plaats die u verkiest en die gemarkeerd wordt door deze prachtige, bronzen urn.

Meer
Werkwijze

In de urn wordt de as van de overledene geplaatst. De urn vangt hemelwater op en dat komt in contact met de as. Door een speciaal systeem wordt de as geleidelijk met het water afgevoerd en opgenomen in het grondwater.

Meer
Mogelijkheden

De waterurn kan de as van twee overledenen herbergen en het proces wordt pas op gang gebracht wanneer u dat wilt. De urn kan van een inscriptie voorzien worden.Meer